Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Luku 5 

Jeesuksen ensimmäiset opetuslapset 

(Matt. 4:18-22; Mark. 1:16-20) 
Kun Jeesus seisoi Gennesaretinjärven rannalla ja kansa tungeksi hänen ympärillään kuullakseen Jumalan sanaa, 
2. hän näki rannassa kaksi venettä. Kalastajat olivat nousseet niistä huuhtomaan verkkojaan. 
3. Jeesus astui toiseen veneistä, siihen, joka oli Simonin, ja pyysi häntä soutamaan vähän matkan päähän rannasta. Sitten hän opetti kansaa veneessä istuen. 
4. Lopetettuaan puheensa Jeesus sanoi Simonille: "Souda vene syvään veteen, ja laskekaa verkkonne apajalle."  
5. Simon vastasi: "Mestari, koko yön me olemme tehneet työtä emmekä ole saaneet mitään, mutta sinun käskystäsi minä lasken verkot." 
6. Näin tehtyään he saivat pyydetyksi niin suuren määrän kalaa, että heidän verkkonsa repeilivät. 
7. He viittoilivat toisessa veneessä olevia tovereitaan tulemaan apuun. Nämä tulivatkin, ja he saivat molemmat veneet niin täyteen kalaa, että ne olivat uppoamaisillaan. 
8. Tämän nähdessään Simon Pietari heittäytyi Jeesuksen jalkoihin ja sanoi: "Mene pois minun luotani, Herra, sillä minä olen syntinen mies." 
9. Hämmästys ja pelko heidän saamansa kalansaaliin tähden oli näet vallannut hänet ja kaikki, jotka olivat hänen kanssaan, 
10. samoin myös Jaakobin ja Johanneksen, Sebedeuksen pojat, jotka olivat Simonin kalastuskumppaneita. Mutta Jeesus sanoi Simonille: "Älä pelkää. Tästedes sinä saat saaliiksesi ihmisiä."  
11. He vetivät veneet maihin, jättivät kaiken ja lähtivät seuraamaan Jeesusta. 
12. Jeesus parantaa spitaalisen 
(Matt. 8:1-4; Mark. 1:40-45) 
Kun Jeesus oli eräässä kaupungissa, siellä oli mies, joka oli yltä päältä spitaalissa. Nähdessään Jeesuksen mies heittäytyi kasvoilleen ja rukoili häntä sanoen: "Herra, jos tahdot, sinä voit puhdistaa minut." 
13. Jeesus ojensi kätensä, kosketti häntä ja sanoi: "Minä tahdon. Puhdistu!"  Ja spitaali lähti hänestä heti. 
14. Jeesus kielsi häntä kertomasta tästä kenellekään ja sanoi: "Mene kuitenkin näyttämään itsesi papille ja anna uhri, niin kuin Mooses on säätänyt, todisteeksi puhdistumisestasi(2)."  
15. Sanoma Jeesuksesta levisi kuitenkin yhä laajemmalle, ja paljon kansaa tuli koolle kuullakseen häntä ja parantuakseen vaivoistaan. 
16. Mutta hän vetäytyi erämaahan rukoilemaan. 
17. Jeesus parantaa halvaantuneen 
(Matt. 9:1-8; Mark. 2:1-12) 
Eräänä päivänä, kun Jeesus taas oli opettamassa, paikalla istui fariseuksia ja lainopettajia, joita oli tullut kaikista Galilean ja Juudean kylistä sekä Jerusalemista. Herran voima vaikutti, niin että hän paransi sairaita. 
18. Silloin muutamat miehet kantoivat vuoteella miestä, joka oli halvaantunut. He yrittivät tuoda hänet sisälle taloon ja asettaa Jeesuksen eteen. 
19. Mutta kun he eivät keksineet, millä tavoin toisivat hänet sisälle väkijoukon läpi, he nousivat katolle ja laskivat hänet vuoteineen tiilikaton läpi joukon keskelle Jeesuksen eteen. 
20. Nähdessään heidän uskonsa Jeesus sanoi: "Mies, sinun syntisi ovat anteeksi annetut."  
21. Kirjanoppineet ja fariseukset rupesivat ajattelemaan ja sanomaan: "Kuka tämä mies on? Hänhän pilkkaa Jumalaa. Kuka muu voi antaa syntejä anteeksi kuin Jumala yksin?" 
22. Mutta Jeesus tiesi heidän ajatuksensa ja sanoi: "Mitä te ajattelette sydämessänne? 
23. Kumpi on helpompaa, sanoa: 'Sinun syntisi ovat anteeksi annetut', vai sanoa: 'Nouse ja kävele'? 
24. Mutta jotta tietäisitte, että Ihmisen Pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi"  - hän puhui nyt halvaantuneelle - "minä sanon sinulle: nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi."  
25. Mies nousi heti heidän nähtensä, otti vuoteen, jolla oli maannut, ja lähti kotiinsa ylistäen Jumalaa. 
26. Heidät kaikki valtasi hämmästys, ja he ylistivät Jumalaa. Pelon vallassa he sanoivat: "Olemme tänään nähneet jotakin uskomatonta." 
27. Jeesus kutsuu Leevin 
(Matt. 9:9-13; Mark. 2:13-17) 
Tämän jälkeen Jeesus lähti sieltä ja näki Leevi-nimisen publikaanin istumassa tulliasemalla. Jeesus sanoi hänelle: "Seuraa minua!"  
28. Tämä jätti kaiken, nousi ja lähti seuraamaan Jeesusta. 
29. Leevi valmisti hänelle kodissaan suuret pidot. Heidän kanssaan oli aterialla suuri joukko publikaaneja ja muita ihmisiä. 
30. Fariseukset ja heidän kirjanoppineensa närkästyivät Jeesuksen opetuslapsiin ja sanoivat: "Miksi te syötte ja juotte publikaanien ja syntisten kanssa?" 
31. Jeesus vastasi heille: "Eivät terveet tarvitse parantajaa vaan sairaat. 
32. En minä ole tullut kutsumaan parannukseen vanhurskaita vaan syntisiä."  
33. Kysymys paastoamisesta 
(Matt. 9:14-17; Mark. 2:18-22) 
He sanoivat Jeesukselle: "Johanneksen opetuslapset paastoavat usein ja pitävät rukouksia, samoin fariseusten opetuslapset, mutta sinun opetuslapsesi syövät ja juovat." 
34. Jeesus vastasi: "Ette kai voi vaatia häävieraita paastoamaan, kun sulhanen on heidän kanssaan? 
35. Mutta päivät tulevat, jolloin sulhanen otetaan heiltä pois, ja silloin, niinä päivinä, he paastoavat."  
36. Hän kertoi heille myös vertauksen: "Ei kukaan leikkaa uudesta viitasta paikkaa ja pane sitä vanhaan viittaan. Silloinhan hän pilaa myös uuden, eikä uudesta viitasta leikattu paikka sovi vanhaan. 
37. Eikä kukaan laske uutta viiniä vanhoihin nahkaleileihin. Silloinhan uusi viini rikkoo leilit, viini valuu maahan ja leilit menevät pilalle. 
38. Ei, uusi viini on laskettava uusiin leileihin. 
39. Eikä kukaan, joka juo vanhaa viiniä, halua uutta, sillä hän sanoo: 'Vanha on hyvää.'"

 


(Novum jae jakeelta etenevä kommentaari: Luuk. 5:1-39)

 

1.Aikaisemmin on kerrottu Jeesuksen puhuneen vain synagoogissa. Nyt hän puhui kansalle ulkona, taivasalla. Gennesaretin järven ympärillä olevat seudut olivat siihen aikaan Israelin tiheimmin asutut alueet. Tässä kerrottu tapahtui luultavasti Jeesuksen Galilean toiminnan alussa sen jälkeen, kun hän oli tavannut Pietarin, Johanneksen, Andreaksen ja muut opetuslapset ensimmäisen kerran (Joh 1:35-51) ja kutsunut heidät (Matt 4:18). Vaikka opetuslapset seurasivat Jeesusta kohdattuaan hänet ensi kerran, tämä ei merkinnyt sitä, että he olisivat heti irrottautuneet täydellisesti entisestä elämästään. He olivat joka tapauksessa edelleen osittain mukana kalastustoimessaan siihen saakka, kunnes jakeen 11 kertoma päätös tehtiin. Ihmiset olivat niin innokkaita kuulemaan Jeesusta, että he tungeksivat hänen ympärillään ja olivat vähällä työntää hänet järveen. "Epikeisthai", joka on käännetty "tunkeutua", merkitsee kirjaimellisesti 'olla jonkun päällä', kuten kivi haudan päällä (Joh 11:38) tai kala hehkuvilla hiilillä (Joh 21:9). Apt 27:20:ssa sanaa käytetään ankarasta rajuilmasta. 
2.Tuohon aikaan Gennesaretin järvellä on saattanut olla noin 4000 kalastusvenettä. Kalastajat, jotka olivat olleet järvellä koko yön, olivat sillä kertaa lopettaneet kalastuksen. He eivät olleet saaneet mitään. Molemmat veneet olivat tyhjät. Miehet olivat kuitenkin täydessä työn touhussa. Jeesus puhuttelee usein ihmisiä heidän ollessaan työssä. 
3.Veneet olivat luultavasti noin 6-10 metrin pituisia. Toinen vene kuului Sebedeuksen pojille. Jeesus käytti Pietarin työpaikkaa saarnatuolinaan. Emme tiedä, mitä hän tässä tilanteessa opetti. Huomio kiintyy ihmeeseen, joka sen jälkeen tapahtui. Oli tavallista opettaa istualtaan (ks. 4:16 s.) 
4.Vene ja verkko olivat samat kuin tavallisesti, mutta menetelmä oli toinen. Jeesus käytti heidän tuttuja välineitään tehdessään ihmeen. Jumala soveltaa niitä keinoja, joita meillä on, vaikka ne eivät sinänsä riitä (j. 5). Simon Pietari oli kalastuskunnan johtaja. Siksi Jeesus puhutteli ensin häntä, mutta antoi sitten kehotuksensa heille kaikille. Jeesus puhui sitä paitsi niin, että rannalla seisojatkin kuulivat, mitä hän sanoi. Monille heistä kalastuksen harjoittaminen oli hyvin tuttua. Sen tähden oli olemassa vaara, että ihmiset arvostelisivat ankarasti Simonia, jos hän tekisi noin mieletöntä. 
5.Pietarin tunteet ja ammattiylpeys varmasti sanoivat hänelle, että tämä ei kannattaisi. Hänhän oli sentään asiantuntija tällä alalla, ei Nasaretin rakentaja. Mutta Pietari uskoi häntä. Asiasta ei keskusteltu. Hän tunsi velvollisuudekseen totella Jeesusta. Sana "mestari (epistatês)" ei ole sama kuin »rabbi», jota muutoin usein käytetään. Se kuvaa opettajaa, joka on toisten yläpuolella ja jolla on oikeus käskeä. Ainoastaan Luukas käyttää tätä ilmaisua Ut:ssa ja aina vain Jeesuksesta (8:24,45; 9:33,49; 17:13). 
6.Pietari noudatti Jeesuksen kehotusta, vaikka hänen mielestään siinä ei ollut mitään järkeä. He olivat jo lopettaneet kalastamisen, mutta Jeesus käski heidän heittää verkot vielä kerran, ja syvään veteen. Kuuliaisuus tuotti tuloksen. Verkot eivät rikkoutuneet kokonaan, sillä silloin he olisivat menettäneet saaliin, mutta ne alkoivat repeillä. 
7.Herra antaa yltäkyllin. Meidän tehtävämme on antaa veneemme ja verkkomme hänen käyttöönsä. Jos sen teemme, hän pitää huolen siitä, että verkot miltei repeilevät runsaan saaliin painosta, ja vene täyttyy. Toinen vene oli rannalla (j. 2). 
8.Pietari koki suunnilleen samaa kuin Jesaja (6:5). Suunnaton arvottomuuden ja syntisyyden tunne valtasi hänet. Ei Jeesuksen teko saanut häntä tuntemaan itseään epävarmaksi, vaan hänen olemuksensa. Kaikkivaltiaan kohtaaminen oli niin puhtauden ja pyhyyden täyteinen, että hänen oma epäpuhtautensa tuntui entistä suuremmalta. Ihme osoitti Pietarille hänen oman syntisyytensä ja Jeesuksen pyhyyden. Vastakohtaisuus oli niin suuri, että hän ei pystynyt hillitsemään tunteitaan. »Kalliokin» vapisi tällaisessa tilanteessa. Luukas käyttää "Pietari-nimeä" ensimmäisen kerran, eikä hän muulloin mainitse tätä yhdysnimeä. 
9.Opetuslasten pelko oli sellaista, jonka täydellinen rakkaus karkottaa (1 Joh 4:18). Kun sanotaan, että hämmästys valtasi hänet, tarkoitetaan sen täyttäneen hänet kokonaan. Jumalan läsnäolo Jeesuksessa järkytti häntä. 
10.Sebedeuksen pojat Luukas mainitsee tässä ensimmäisen kerran. Jeesuksen sanat Simonille muuttivat kaiken ja se merkitsi, että hän luopui täydellisesti menneestä. Jeesus sanoi, ettei enää tarvitsisi pelätä. Hän otti pois Pietarin vallanneen pelon. Kalojen sijasta hän oli saava saaliikseen ihmisiä. 
11.Epäilemättä opetuslapset korjasivat ensin kalansaaliin. He olivat saaneet arvokkaan opetuksen siitä, että Jeesus pitäisi huolta sekä heistä että heidän perheistään. Kun sanotaan heidän jättäneen kaiken, se osoittaa, että he eivät olleet kovin köyhiä. Heillä oli jotakin jätettävää, ja he luopuivat siitä nyt, kun he olivat saaneet enemmän kuin koskaan ennen. 
Jeesus parantaa pitalisen 

12.Vain Luukas ilmoittaa miehen olleen "yltänsä pitalissa". Mies ei oikeastaan pyytänyt, että Jeesus puhdistaisi hänet. Hän vain totesi, että Jeesuksella oli valta parantaa hänet, mutta jokainen ymmärtää, että hän halusi tulla terveeksi. Mies tiesi olevansa parantumattomasti sairas, mutta kun Jeesus tuli, hänessä syttyi toivo. 

13.Kukaan muu ei ollut vuosikausiin koskettanut miestä. Jeesuksen kosketus puhui sen tähden hänelle paljon enemmän kuin monet sanat. Jeesuksen kädet ovat ojennettuina meitä kohti, kun me olemme synnin turmelemia. Kukaan muu ei olisi uskaltanut tehdä vastaavaa. Tämä on ensimmäinen esimerkki siitä, miten Jeesus suhtautui yhteiskunnan syrjimiin, ja se on myös koko Israelin historiassa ensimmäinen esimerkki pitalisen puhdistumisesta, lukuunottamatta Mirjamia (4 Moos 12:9-15) ja syyrialaista sotapäällikkö Naemania (2 Kun 5:1-19). Nyt saatiin ensimmäisen kerran soveltaa 3 Moos 14:ssa luvussa olevia määräyksiä. 
14.Aiemmin Jeesus oli käskenyt riivatun vaieta (4:35,41). Jos nämä ihmeen kokeneet kertoisivat hänestä, se voisi johtaa siihen, että häntä alettaisiin kunnioittaa maallisena Messiaana. Parantaminen oli tapahtunut julkisesti, minkä vuoksi huhun leviämistä ei voitu välttää, mutta Jeesus yritti estää, ettei ihme herättäisi tarpeetonta huomiota. 
15.Markus kertoo (1:45), että mies oli tottelematon. Hän oli kiitollinen, mutta kiitollisuudesta oli onnettomat seuraukset. Jeesus ei enää voinut avoimesti mennä mihinkään kaupunkiin (Mark 1:45). 
16.Jeesus lähti pois ihmisten luota ollakseen yhdessä Jumalan kanssa. Luukas korostaa erityisesti sitä, että Jeesus rukoili. Jae antaa välähdyksen Jeesuksen sielunelämästä. Hän etsi Jumalaa yksinäisillä paikoilla eikä koskaan antanut ihmisten kunnianosoitusten vallata mieltään suosionsa päivinä. Mikään maallinen ei voinut saada häntä luopumaan siitä suunnasta, joka hänen elämällään oli. 
Jeesus parantaa halvaantuneen 

17.Fariseukset ja lainopettajat, uskonnolliset asiantuntijat, olivat saapuneet vain arvostelemaan ja vikoilemaan. Jeesus oli tullut kuuluisaksi kautta maan. Markus sanoo tämän tapahtuneen Kapernaumissa (Mark 2:1). 
Jeesus oli jo tehnyt yhden matkan Galileassa, ja se oli johtanut fariseukset ja kirjanoppineet vastarintaan. Nyt he kokoontuivat kaikista Galilean kaupungeista ja Juudeasta, jopa Jerusalemista, vastustajien päämajasta. Siihen aikaan juutalaiset pitivät Jerusalemin kaupunkia erillisenä alueena, vaikka se oli Juudeassa. 
18.Markus sanoo sairasta kantamassa olleen neljä miestä (2:3). 
19.Miesten teko osoitti, että heillä oli uskoa. Kun Jeesus puhutteli häntä näin, se voi johtua siitä, että mies tunsi oman arvottomuutensa ja syntisyytensä. Mahdollisesti se oli hänelle vielä suurempi ongelma kuin sairaus. Tasaisille katoille päästiin tikkaiden tai ulkopuolella olevien portaiden avulla. Vrt. Apt 10:9, Pietari nahkuri Simonin luona Joppessa. 
21.Ellei Jeesus olisi ollut Jumalan Poika, fariseukset olisivat olleet oikeassa. Heidän teologiansa oli oikea, mutta he sovelsivat sitä väärin. Jeesus on yhtä Jumalan kanssa. Jumala oli heidän keskellään, eivätkä he tienneet sitä. Luukas mainitsee tässä ensi kerran Jeesuksen kokemasta voimakkaasta vastustuksesta. 

22.Ihmisten sydämet ovat avoinna Jeesukselle. Hän näkee sekä kärsivien tuskan ja uskon että fariseusten arvostelun ja epäuskon. Markus sanoo (2:8), että Jeesus tunsi hengessään heidän niin ajattelevan. Matteus sanoo, että hän »ymmärsi» heidän ajatuksensa (9:4). Jeesus ei ainoastaan lukenut heidän kasvojensa ilmeitä, vaan hän tiesi yliluonnollisella tavalla, mitä heidän mielessään liikkui. 
23.On helpompi sanoa "sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annetut", sillä se koskee ihmisen sisintä, jota kukaan ei pysty tarkistamaan. Jeesus ei vertaa tekoja, vaan kysyy, kumpi on helpompi sanoa. 
24.Vain Jumala voi antaa anteeksi syntejä. Ainoastaan hän voi parantaa halvaantuneen silmänräpäyksessä. Jeesus teki ulkonaisen ihmeen todistaakseen, että sisäinenkin ihme oli tapahtunut. Jeesus ei odottanut vastausta kysymykseensä. Sen sijaan hän paransi halvaantuneen heidän silmiensä edessä. Hän oli jo tehnyt miehelle näkymättömän ihmeen - hän oli antanut hänen syntinsä anteeksi (j. 20). Nyt hän suoritti uuden ihmeen, jonka kaikki saivat nähdä. 
25.Jeesuksen sanojen tulokset näkyivät silmänräpäyksessä. Aikaisemmin vuode oli kannattanut miestä, nyt mies kantoi vuodetta. Neljän miehen oli pitänyt kantaa hänet tähän kokoukseen, mutta kotiin hän saattoi itse kävellä. 

26.Jeesuksen vastustajien suhtautumisesta ei sanota mitään. Luukas ei kerro tästä mitään, eivät myöskään muut evankelistat. Se ei kuulu kertomukseen. "Ihmeellisiä (paradoksa" sanoista "para", 'vastoin', ja "doksa", 'järki') asia, jota ei voitu ymmärtää, joka tuntui olevan täynnä ristiriitaisuuksia. Sana "paradoksos" esiintyy Ut:ssa vain tässä. 
Jeesus kutsuu Leevin 

27.Tämä publikaani, veronkantaja, oli varmasti kuullut paljon Jeesuksesta Kapernaumissa. Nyt Jeesus pyysi häntä seuraajakseen. Rabbin seuraaminen merkitsi ikään kuin sopimuksen allekirjoittamista ja opetuslapseksi tulemista. Leeviä kutsuttiin myös Matteukseksi (Matt 9:9) ja Alfeuksen pojaksi (Mark 2:14). Juuri hän on kirjoittanut Matteuksen evankeliumin. 
28.Vain Luukas mainitsee Leevin kutsumiseen liittyvän tärkeän yksityiskohdan, kaiken jättämisen. Se merkitsi uuden elämän alkua. Publikaani jätti erittäin tuottoisan, joskin epäilyttävän viran. Hänelle ei vanha elämä enää merkinnyt mitään. Hän tahtoi palvella Jeesusta kokonaan. 
29.Uusi opetuslapsi halusi selvästi tutustuttaa vanhat ystävänsä Jeesukseen. Ainoastaan sosiaalisesti syrjityt ja uskonnollisten johtajien epäilyttävinä pitämät saattoivat aterioida yhdessä publikaanien kanssa. "Pidot (dokhê)" 'vastaanotto' sanaa käytetään Ut:ssa vain tässä ja 14:13:ssa. 
30.Jeesustakin arvosteltiin siitä, että hän meni aterialle, mikä merkitsi läheistä seurustelua syntisten kanssa. Muutamat kirjanoppineista olivat saddukeuksia, mutta tällä kertaa astuivat esiin juuri fariseukset, He "napisivat (gongydzè)". Sanaa käytettiin myös kujertavista kyyhkysistä. Kirjanoppineita ei ollut kutsuttu pitoihin, ja vaikka heidät olisi kutsuttukin, he eivät olisi tulleet. He pysyttelivät ulkopuolella ja arvostelivat Jeesusta siitä, että hän oli sisällä. 

31.Luukkaan mukaan kysymys ja syytös osoitettiin opetuslapsille (j. 30), mutta vastaajana oli Jeesus. Sekä Jeesus että opetuslapset olivat syytösten kohteena, mutta Jeesus otti itselleen koko vastuun. 
32.Kun Jeesus tässä käytti sanaa "vanhurskas", hän ei sillä julistanut fariseuksia ja kirjanoppineita vanhurskaiksi. Hän vain käytti samaa ilmaisua, jota he itse olivat käyttäneet itsestään. Heidän laillaan hän jakoi ihmiset syntisiin ja vanhurskaisiin vain voidakseen sillä tavalla vastata heidän arvosteluunsa. Toisissa tilanteissa hän osoitti heille, että he vain olivat olevinaan vanhurskaita, vaikka olivat itse asiassa ulkokullattuja. Itseriittoiset ihmiset ovat kaikkein vähiten vastaanottavaisia pelastussanomalle. 

Jeesus opettaa paastosta 

33.Jälleen opetuslapsia arvosteltiin (ks. j. 30), vaikka asia koski mitä suurimmassa määrin Jeesusta. Johannes Kastaja oli tähän aikaan vankilassa. 
34.Häävieraiden ilo johtui siitä, että he saivat olla yljän, sulhasen, seurassa, yhdessä Jeesuksen kanssa. 
35.Tulisi aika, jolloin kaikki olisi toisin eikä mikään muistuttaisi hääjuhlasta. "Ottaa pois (apairè)", ilmaisu kuvaa väkivaltaista eroa. Jeesus ei ollut vielä puhunut heidän kanssaan rististä. 
36.Sanonta, että hän esitti heille "myös" vertauksen, osoittaa hänen siirtyneen nyt toiseen aiheeseen. "Eikä ... sovi (ç symfèn(ês)ei)", 'ei ole sopusoinnussa'. Itse asiassa Jeesuksen vastauksessa oli kolme vertausta. Hän puhui yljästä, vaipan paikkaamisesta ja nahkaleilistä. Vain Luukas kutsuu näitä vertauksiksi. "Rikkoa (skhidzè)" sanaa käytettiin myös halkeilevista kallioista, Matt 27:51. 

37.Nahkaleilit, joita viinin säilytykseen käytettiin, oli tavallisesti valmistettu vuohen nahasta. Ainoastaan uuden viinin kaataminen vanhaan leiliin oli tuhoisaa. Sekä uusi viini että vanha leili vahingoittuisivat. Vuohen nahassa jalkojen ja hännän kohdalla olevat aukot suljettiin tiiviisti, kun taas kaulan kohdalla oleva aukko sai toimia leilin suuna. Uutena nahka venyi, mutta vanhana se kovettui. Silloin se saattoi käymisen paineesta helposti repeytyä. Asian ydin oli, että vanha viini piti kaataa vanhoihin leileihin ja uusi uusiin. Jokainen asia paikallaan ja järjestyksessä - Jumalan valtakunnassa samoin kuin vaatturin työhuoneessa tai viinikellarissa. 
38.Uusi elämä ei sovellu juutalaisuuden vanhoihin sääntöihin. 
39.Jeesus ei sanonut, että vanha viini maistuu parhaalta, vaan niin väittää se, joka sitä juo. Vanhuudelle on annettava arvoa, mutta ylemmyydentuntoon iän johdosta ei ole aihetta. Jeesus ei lausumallaan puolustellut fariseuksia. Hän vain osoitti heidän ongelmansa. He eivät välittäneet muutoksesta, sillä se ei sopinut heille. 
Jeesus ja sapatti 

 


Sivun alkuun