Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Luku 14 

Jeesus parantaa sairaan miehen sapattina 

Kun Jeesus meni sapattina aterialle erään fariseusten johtomiehen taloon, häntä pidettiin silmällä. 
2. Siellä hänen eteensä tuli mies, joka sairasti vesipöhöä. 
3. Jeesus esitti lainoppineille ja fariseuksille kysymyksen: "Onko sapattina lupa parantaa vai ei?"  
4. Mutta he olivat vaiti. Silloin Jeesus tarttui mieheen, paransi hänet ja päästi menemään. 
5. Sitten hän sanoi heille: "Kuka teistä ei heti vetäisi kaivoon pudonnutta poikaansa tai härkäänsä ylös vaikka sapatinpäivänä?"  
6. Tähän he eivät kyenneet vastaamaan mitään. 
7. Itsensä ylentäminen ja alentaminen 
Kun Jeesus huomasi, kuinka kutsutut valitsivat parhaita paikkoja, hän kertoi heille vertauksen: 
8. "Kun joku on kutsunut sinut häihin, älä asetu aterioimaan kunniapaikalle. Hän on ehkä kutsunut jonkun, joka on sinua arvokkaampi, 
9. ja niin se, joka on kutsunut teidät molemmat, tulee ja sanoo sinulle: 'Anna paikkasi hänelle.' Silloin joudut häveten siirtymään viimeiselle sijalle. 
10. Kun sinut siis on kutsuttu, asetu viimeiselle sijalle, jotta se, joka on sinut kutsunut, tullessaan sanoisi: 'Ystäväni, siirry lähemmäksi.' Silloin saat kunnian kaikkien pöytävieraiden edessä, 
11. sillä jokainen, joka itsensä ylentää, se alennetaan, ja joka itsensä alentaa, se ylennetään."  
12. Vertaus suurista pidoista 
(Matt. 22:1-10) 
Sitten Jeesus sanoi sille, joka oli hänet kutsunut: "Kun järjestät päivälliset tai illalliset, älä kutsu ystäviäsi, älä veljiäsi, älä sukulaisiasi äläkä rikkaita naapureita. Hehän kutsuvat vuorostaan sinut, ja näin saat siitä korvauksen. 
13. Kun sinä järjestät pidot, kutsu köyhiä, raajarikkoja, rampoja ja sokeita. 
14. Silloin sinä olet autuas, koska he eivät pysty palkitsemaan sinua. Sinä saat palkkasi vanhurskaiden ylösnousemuksessa."  
15. Tämän kuullessaan eräs pöytävieraista sanoi Jeesukselle: "Autuas se, joka saa olla aterialla Jumalan valtakunnassa." 
16. Jeesus sanoi hänelle: "Eräs mies järjesti suuret pidot ja kutsui paljon vieraita. 
17. Kun juhlien oli määrä alkaa, hän lähetti palvelijansa sanomaan kutsutuille: 'Tulkaa, sillä kaikki on jo valmiina.' 
18. Mutta he rupesivat estelemään yksi toisensa jälkeen. Ensimmäinen sanoi: 'Ostin pellon, ja minun täytyy mennä katsomaan sitä. Pyydän sinua, pidä minua estyneenä.' 
19. Toinen sanoi: 'Ostin viisi härkäparia ja olen menossa kokeilemaan niitä. Pyydän sinua, pidä minua estyneenä.' 
20. Vielä eräs sanoi: 'Menin juuri naimisiin enkä siksi voi tulla.' 
21. Palvelija palasi ja ilmoitti tämän herralleen. Silloin isäntä vihastui ja sanoi palvelijalleen: 'Mene kiireesti kaupungin kaduille ja kujille ja tuo tänne köyhät, raajarikot, sokeat ja rammat.' 
22. Palvelija sanoi: 'Herra, se mitä käskit, on tehty, mutta vielä on tilaa.' 
23. Silloin herra sanoi palvelijalle: 'Mene teille ja syrjäkujille ja pakota ihmisiä tulemaan, jotta taloni täyttyisi. 
24. Minä sanon teille, ettei yksikään niistä miehistä, jotka oli kutsuttu, pääse maistamaan minun illallistani!'"  
25. Opetuslapseuden hinta 
(Matt. 10:37,38) 
Jeesuksen mukana kulki suuri joukko ihmisiä. Hän kääntyi ja sanoi heille: 
26. "Jos joku tulee minun luokseni eikä vihaa isäänsä ja äitiään, vaimoaan ja lapsiaan, veljiään ja sisariaan, jopa omaa elämäänsä, hän ei voi olla minun opetuslapseni. 
27. Ja joka ei kanna ristiään ja seuraa minua, ei voi olla minun opetuslapseni. 
28. Jos joku teistä aikoo rakentaa tornin, eikö hän ensin istuudu laskemaan kustannuksia nähdäkseen, onko hänellä varoja rakentaa se valmiiksi? 
29. Sillä jos hän laskee perustuksen mutta ei kykene saamaan rakennusta valmiiksi, niin kaikki, jotka sen näkevät, alkavat pilkata häntä. 
30. He sanovat: 'Tuo mies ryhtyi rakentamaan mutta ei kyennyt saamaan valmiiksi.' 
31. Tai jos kuningas lähtee taisteluun toista kuningasta vastaan, eikö hän ensin istuudu harkitsemaan, pystyykö hän kymmenellätuhannella miehellä kohtaamaan sen, joka tulee häntä vastaan kahdellakymmenellätuhannella? 
32. Ellei hän siihen pysty, hän lähettää lähetystön kysymään rauhanehtoja toisen ollessa vielä kaukana. 
33. Niinpä yksikään teistä ei voi olla minun opetuslapseni, ellei hän luovu kaikesta, mitä hänellä on."  
34. Mauton suola 
(Matt. 5:13; Mark. 9:50) 
"Suola on hyvä. Mutta jos suolakin käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? 
35. Se ei kelpaa maahan eikä lantatunkioon. Se heitetään pois. Jolla on korvat kuulla, se kuulkoon!"

 


(Novum jae jakeelta etenevä kommentaari: Luuk. 14:1-35)


Aterialla fariseuksen luona 

1.Tässä ei puhuta mitään opetuslapsista, joten on mahdollista, että he eivät olleet mukana. Aikaa eikä paikkaa ei ole mainittu. Jeesus ei vetäytynyt erilleen fariseusten seurasta, vaikka heillä oli erilaisia mielipiteitä hänestä, ja ilmeisesti useimmat olivat kiihkeitä vastustajia. Fariseusten keskuudessa ei tiedetä olleen minkäänlaista arvoasteikkoa, mutta on luonnollista, että heillä oli johtajia. Tämä mies oli yksi heistä. Kreikan sana voi tarkoittaa myös 'hallitusmiestä', joten on mahdollista, että hän oli sanhedrinin, Suuren neuvoston jäsen. "Deipnon" oli pääateria, joka nautittiin päivän päättyessä. Fariseuksilla ja juutalaisilla yleensä oli usein vieraita sapattiaterialla. 

2.Päivälliskutsut olivat puolivirallisia, niin että ulkopuolisiakin saattoi tulla mukaan. Aikaisemmassa yhteydessä (7:37) kuvattu nainen tuli ilmeisesti vieraiden jo aloitettua aterian. Tämä mies oli luultavasti paikalla jo syömään ryhdyttäessä. Häntä kenties käytettiin ansana, mutta se ei ole varmaa. "Vesitauti" tarkoittaa sellaista sairautta, joka aiheuttaa veden kerääntymistä kehoon. Jeesuksen monien parantamisihmeiden joukossa tämä on ainoa tapaus, jossa kerrotaan tällaista tautia sairastavasta henkilöstä. 
3.Jeesus ei odottanut, että fariseukset alkaisivat kysellä häneltä, vaan vastasi heidän kysymykseensä, ennen kuin he olivat sitä esittäneetkään. Hän teki sen osuvalla kysymyksellä. Jos he vastaisivat myöntävästi, he eivät voisi tuomita häntä. Jos he vastaisivat kieltävästi, se osoittaisi, että he eivät tunteneet sääliä sairasta kohtaan. "Apokritheis", oikeastaan 'vastasi', vaikka kukaan ei ollut puhunut. Jos he olivat asettaneet miehen Jeesukselle ansaksi, hän vastasi heidän menettelyynsä tällä tavalla. 
4.Heidän olisi pitänyt pystyä vastaamaan tähän, mutta he katsoivat parhaaksi olla vastaamatta ja antaa Jeesuksen itsensä vastata. Teot puhuvat paremmin kuin sanat. Kun mies oli tullut terveeksi, Jeesus päästi hänet menemään. 
5.Jeesus vetosi siihen, mitä he itse tekivät. Se, mitä teemme omillemme, jopa eläimellemme, meidän tulee tehdä myös muille. Tässäkin käytetään sanaa 'vastasi'. 
6.Asia ei ollut vain niin, että he eivät vastanneet. Heillä ei itse asiassa ollut rohkeutta eikä kykyä tehdä sitä. Luukas huomauttaa usein, että ihmiset eivät voineet sanoa mitään (20:26; Apt 15:12; 22:2). Tämän »sapattiriidan» ydin, kuten kaikkien muidenkin kerrottujen vastaavien kiistojen, on se, että Jeesus esittäytyi ja julistautui Herraksi, myös sapatin Herraksi. Tämä käskyhän oli juutalaisten mielestä ratkaisevan tärkeä. Jumalan valtuuksilla, aivan täysivaltaisesti hän teki Jumalan armotekoja Jumalan omana päivänä! 
7.Jeesus puhui tästä monta kertaa (katso 20:46; Matt 23:6; Mark 12:39). Oikeastaan Jeesus teki jotakin hyvin tavallisuudesta poikkeavaa. Hän nuhteli vieraita heidän käyttäytymisestään ja isäntää hänen väärästä vieraanvaraisuudestaan. Koska aterioiminen tapahtui kyljellä maaten, vasempaan kyynärpäähän nojaten, parhaat paikat olivat kunkin rivin vasemmanpuoleisessa päässä. Siellä olevat näkivät nimittäin parhaiten muut vieraat, kun taas oikealla olevat joutuivat taivuttamaan selkäänsä nähdäkseen toiset. 
8.Häissä kunniapaikka oli sulhasen vieressä. Jeesus ei tässä puhunut tämänkertaisista kutsuista, vaan kuvitellusta tilanteesta. 

9.Viimeiselle paikalle asettunut ei koskaan ole vaarassa joutua häpeämään, mutta ylpeys sitä vastoin käy aina lankeemuksen edellä. Ei pidä luulla liikoja itsestään. Jeesus kertoi, mitä saattaa tapahtua. 
10.Tie ylöspäin alkaa aina alhaalta. Jos valitsee halvimman paikan, voi siirtyä vain yhteen suuntaan - ylöspäin. Kunniapaikka on varattu sille, jota kunnioitetaan, mutta joka tavoittelee itse kunniaa, osoittaa vain, ettei hän sitä ansaitse. Vertauksessaan Jeesus laskeutuu fariseusten tasolle näyttäessään heille tietä kunniapaikalle. Sellaista ei pidä tavoitella, sillä silloin voi joutua siirtymään alemmaksi. Jos sitä vastoin asettuu alhaisimmalle paikalle, on mahdollisuus tulla siirretyksi ylemmäksi. Jeesus muodosti vertauksen siitä, mitä näki fariseusten keskuudessa tapahtuvan. Heidän olisi pitänyt käyttäytyä toisella tavalla saadakseen sitä, mitä havittelivat. 
11.Nöyryys on tie ylennykseen Jumalan valtakunnassa. Jes 14:13-15 on esimerkki alentamisesta, kun taas Fil 2:5-11:ssä kerrotaan tapaus korottamisesta. Kaikki itsensä korottaminen on Jumalan loukkaamista ja kostautuu ennemmin tai myöhemmin. Jumala ottaa huomioon vain todellisen nöyryyden. 
12.Jeesus ei kieltänyt normaalia kanssakäymistä ystävien tai samanmielisten kanssa, mutta hän korosti, että ei ole mikään hyvä teko kutsua luokseen ihmisiä, jotka voivat kutsua vastavierailulle. Vieraanvaraisuus merkitsee sitä, että ei odota vastapalvelusta. Jeesus mainitsi neljä ihmisryhmää tässä ja neljä seuraavassa jakeessa. 

13.Köyhillä ei ole varoja, toisilla ei ole voimia kutsua vastavierailulle. Tässä mainitaan tavallisia heikkoja ihmisiä. Juuri näin Jeesus on tehnyt kutsuessaan ihmisiä suuriin pitoihin. 
14.Hyvät teot saavat aina palkkansa, elleivät aikaisemmin niin tulevassa maailmassa. Tässä täsmennetään, että kysymyksessä on vanhurskaiden ylösnousemus. On kaksi ylösnousemusta, elämän ja tuomion ylösnousemus (Joh 5:28-29; 1 Tess 4:16; 1 Kor 15:23; Ilm 20:5-6). 

15.Luultavasti mies tarkoitti, mitä sanoi, mutta hän saattoi myös puhua ivallisessa mielessä. Hän ei näytä olleen opetuslapsi, eikä mikään viittaa siihen, että hän olisi halunnut ollakaan. Mahdollisesti hänellä oli vain hyvän lopun toivomus, jollaisen Bileamkin esitti, 4 Moos 23:10. Rabbiinien keskuudessa oli tavallista ajatella taivasta juhla-ateriana. Jeesuskin käytti tätä kielikuvaa puhuessaan hengellisestä juhlasta (Luuk 22:30). 
16.Matt 22:2-14:ssa kerrotun ja tämän vertauksen välillä on ilmeisiä yhtäläisyyksiä, mutta kysymys on selvästi kahdesta eri kertomuksesta, jotka on esitetty eri tilanteissa. Tässä mainittu mies kuvaa Jumalaa, joka lähettää kutsunsa. Ensimmäinen kutsu osoitettiin juutalaisille. Jeesus otti varteen vieraan huomautuksen (j. 15) ja osoitti vertauksellaan, että miehen ilmaisema asenne ei ole jumalaapelkäävän ihmisen oikea suhtautumistapa. 

17.Kukaan ei oikeastaan näytä kutsun saadessaan esittäneen esteitä, mutta kun lähdön aika tuli, he eivät tahtoneetkaan noudattaa sitä. Siihen aikaan, kun kelloja ei ollut ja aikakäsite oli epämääräisempi ja pitojen valmistelu kesti pitkään, oli hyödyllistä saada ennakkoilmoitus. Vrt. Est 5:8; 6:14. Toisen kutsun hylkääminen oli karkea käyttäytymisvirhe, suoranainen loukkaus. Eräät arabiheimot katsovat tällaisen kieltäytymisen sodanjulistukseksi. 
18.Puolustelut olivat heikkoja ja valheellisia. Kun tarkastellaan kolmea esitettyä tekosyytä, ne eivät paljonkaan eroa toisistaan. Näyttää kuin he olisivat sopineet menettelystään ennakolta. Peltohan olisi ollut paikallaan vielä seuraavanakin päivänä. Mies ei olisi menettänyt mitään, vaikka olisikin ottanut kutsun vastaan. Sana "juhla" tarkoittaa illallisia, ja siihen aikaan vuorokaudesta Palestiinassa on säkkipimeää. Ei silloin lähdetä katsomaan peltoa! 

19.Kukaan ei osta härkiä koettelematta niitä ennen ostamista, joten tämäkin tekosyy on kovin kaukaa haettu. Mutta tällainen asenne on kuvaava hyvin monille. He eivät halua huolehtia sielunsa asioista tänään, vaan siirtävät sen tuonnemmaksi. 
20.Avioituva mies vapautettiin sotapalveluksesta, 5 Moos 24:5, mutta juhlasta vapauttaminen ei sentään ollut tarpeellista! Avioliitto kuvaa kaikkia maallisia siteitä, niin kuin pelto tämän maailman omaisuutta ja härät maallista työtä. Vastavihitty vaimo olisi ehkä iloiten ottanut kutsun vastaan ja tullut miehensä mukaan. Ihmisten puolustelut ovat erilaisia, samoin ne vaikuttimet, joiden vuoksi tekosyitä esitetään. Toisinaan syyt ovat todellisia, mutta joskus vain verukkeita. 
21.Uusi kutsu muistuttaa sitä, jonka Jeesus oli aikaisemmin maininnut isännälleen (j. 13). Huonot selittelyt eivät saisi pilata juhlasuunnitelmia. Talon herra oli täysin oikeutetusti loukkaantunut, kun hänen kutsunsa oli torjuttu sillä tavalla. Vieraat, joita hän nyt kutsui, kuvaavat pakanoita. Kaikki oli valmista, joten aikaa ei ollut hukattavaksi. Sen tähden palvelijan oli mentävä kiireesti. Nyt kutsuttiin kaupungin asukkaita. 
22.Tämäkään kutsu ei saanut kokoon riittävästi vieraita. Talo oli suuri, ja sen piti tulla täyteen. Tässä näkyy kuva Jumalan valtakunnan kasvusta. 
23.Palvelija ei saanut hyväksyä vastaukseksi kieltoja, vaan ihmisiä piti pakottaa tulemaan. "Anankadzè", oikeastaan 'pakottaa', mutta ei ulkonaista väkivaltaa käyttäen. Matkaanhan lähtikin vain yksi palvelija, eikä suuri joukko. Ihmiset pitäisivät lähes uskomattomana, että heitä oli kutsuttu, ja palvelijalla täytyi olla apukeino sen varalta. Talo tulisi täyteen, yhtään vapaata paikkaa ei jäisi, mutta kenenkään sinne tulijan ei tarvitsisi etsiä paikkaa itselleen. 

24.Kutsun hylänneillä ei ole mitään toivoa. Jumalan tarjouksen vastaanottaminen on hänen armonsa osallisuuden edellytys. 
Jeesuksen seuraamisesta 

25.Siihen, että kansa seurasi Jeesusta, oli monta syytä. Jotkut etsivät apua sairauksiinsa, toiset halusivat kuunnella hänen julistustaan, ja muutamien mielestä oli kenties jännittävää seurata Jeesuksen suhtautumista fariseuksiin. Jeesus tiesi tämän pinnallisuuden ja puhui siksi opetuslapseuden vaatimuksista. 
26.Opetuslapseus edellyttää ehdotonta uskollisuutta. Kristuksen seuraajan tulee olla valmis tarpeen mukaan jopa toimimaan omaisiaan vastaan, ikään kuin he olisivat ihmisiä, joita on syytä karttaa, vieläpä vihata. Sana "vihata" on hyvin voimakas. Se tarkoittaa sydämetöntä suhtautumista toiseen henkilöön, niin että häntä pidetään vihollisena ja häntä kohtaan osoitetaan voimakasta vastenmielisyyttä. Näin ei kristitty voi käyttäytyä, sillä se olisi täysin evankeliumin hengen vastaista. Jeesushan opettaa rakastamaan vihollisia. Kun opetuslapsen tulee »vihata» lähimpiä omaisiaan, Jeesus tarkoittaa, että on asetuttava Kristuksen puolelle yhtä ehdottomasti kuin hän vihaisi niitä, jotka tahtoisivat erottaa hänet Kristuksesta. Opetuslapsen tulee rakastaa Mestaria yli kaiken. Kysymys ei ole henkilöön kohdistuvasta vihasta, vaan siitä, että teemme kaikkemme Jumalan valtakunnan tähden ottamatta huomioon mitään muuta. Sana "vihata" voi olla myös ilmaisutapa, jota käytetään, kun rakastetaan vähemmän. 
27.Puhe ristin kantamisesta tarkoittaa kuolemaa pikemmin kuin itsensä kieltämistä. Kysymyksessä ei ole Jeesuksen, vaan opetuslasten oma, henkilökohtainen risti. Sillä ei tarkoiteta persoonallisuuden ruumiillisia tai henkisiä heikkouksia. Kaikki kärsimys ei ole ristin kantamista. Risti täytyy tulkita vertaamalla sitä Kristuksen ristiin. Kannamme ristiä vain silloin, kun kärsimme toisten tähden. Ristin kantaminen merkitsee oman elämänsä puhdistamista kaikesta itsekkyydestä. Jeesusta ei voi seurata olematta hänen opetuslapsensa. Ks. 9:23. 
28.Jeesus ei halua sellaisia opetuslapsia, jotka eivät ota huomioon, mitä hänen seuraamisensa heiltä vaatii. Tässä mainittu torni oli oletettavasti viinitarhassa sijaitseva vartiotorni. 

29.Ne, jotka laskevat perustuksen pystymättä saamaan rakennusta valmiiksi, saattavat itsensä naurunalaisiksi, ja keskeneräisessä rakennuksessa on aina jotakin nöyryyttävää. 
30.Sanat "tuo mies" sisältävät ivallisen huomautuksen. "Kyetä" sanasta "iskhyè", 'olla voimakas, arvokas'. Mies ei suoriutunut itselleen asettamastaan tehtävästä. 
31.Tornin rakentajalla on vapaus päättää, rakentaako vai ei. Kuningas on tässä joutunut hyökkäyksen kohteeksi, ja hänen on pakko kohdata vihollinen tavalla tai toisella. Jeesus tarkoittaa, että ensin on harkittava, onko meillä varaa seurata häntä, ja toiseksi, onko meillä varaa kieltäytyä hänen tarjouksestaan. 
32.Rauhasta neuvotteleminen ylivoiman edessä ei ole häpeä. "Lähettiläs (presbeia)" on yleinen lähettilään virasta käytetty sana. Se on peräisin sanasta, joka tarkoittaa vanhaa miestä. Ut:ssa sana esiintyy vain Luukkaalla, tässä ja 19:14:ssa. 
33.Jeesus tuomitsee kaikenlaisen puolisydämisyyden. Hän ei koskaan sanonut, että olisi helppoa olla kristitty. Kaikesta omasta luopuminen ei tarkoita vain rahaa ja yleensä aineellista omaisuutta, vaan kaikkea, mihin mieli on kiintynyt, jopa omaa elämää. Jae esittää muutamin sanoin sen periaatteen, jota Jeesus on tähdentänyt kahdessa juuri kertomassaan vertauksessa rakentajasta ja kuninkaasta. Tärkeintä on itsensä kieltäminen. 
34.Markus lisää rinnakkaiskohdassaan (9:50): »Olkoon teillä suola itsessänne, ja pitäkää keskenänne rauha.» Tässä suola siis esittää elämän laatua, jotakin, jonka avulla on mahdollista elää rauhassa toisten ihmisten kanssa. Matteuksen mukaan (5:13) se liittyy palvelustehtävään: »Te olette maan suola.» Luukas yhdistää "suolan" elämäntapaan ja opetuslapseuteen. Se kuvaa halua luopua mukavuuksista, jotta voisi olla Jeesuksen opetuslapsi. 

35.Suola on säilöntäaine, ja se on ollut tähän tarkoitukseen käytetyistä menetelmistä varhaisimmin tunnettu. Kreikkalaiset sanoivat, että suola pystyi luomaan uuden sielun kuolleisiin aineisiin. Sitä käytetään myös maustamiseen. »Ei maahan eikä lantaan» - täydellisen kelvottomuuden merkki. 
 

Sivun alkuun

©2020 LUUKKAAN EVANKELIUMI - suntuubi.com